Giới thiệu về chúng tôi!

Trung tâm Ngoại ngữ SLY được thành lập theo Quyết định số 2834/QĐ-ĐHBK-TCCBvà bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2010.

1. Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

a. Mục tiêu

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ trở thành đơn vị tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ ngoài chương trình chính khóa cho sinh viên SLY và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế.

b. Chức năng

Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tổ chức thi cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

c. Nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

Cung cấp các khóa đào tạo ngoại ngữ cho sinh viên của SLY Hà Nội và những đối tượng có yêu cầu khác;
Tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo ngoại ngữ: câu lạc bộ, các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn khác;
Cấp chứng chỉ cho các sinh viên đạt đầu ra và đầu vào theo yêu cầu của SLY;
Phối hợp với các tổ chức khảo thí quốc tế tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với vai trò đơn vị cung cấp địa điểm thi (test site).
2. Cơ sở vật chất

a. Địa điểm tuyển sinh

Văn phòng trung tâm chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 8 năm 2010. Ngoài điểm tuyển sinh chính tại Văn phòng Trung tâm (101-D10), trung tâm đã được nhà trường cho phép đặt thêm 02 điểm tuyển sinh khác tại Khu nhà T và Viện Đào tạo liên tục từ tháng 3 năm 2011.

b. Phòng học và trang thiết bị

Trung tâm đáp ứng khá đầy đủ yêu cầu về lớp học, thiết bị hỗ trợ cho việc dạy, học và thực hành Ngoại ngữ.

Đến nay, Trung tâm đã chính thức được sử dụng toàn bộ tòa nhà D10 (gồm 01 phòng làm việc, 01 phòng hội thảo, 01 phòng nghỉ giảng viên và 09 phòng học. Ngoài các phòng cố định này, trung tâm đang sử dụng các phòng học nhà D4, D6, D8 cho các lớp học tối và sử dụng phòng thực hành tiếng tại nhà D4 cho khóa học Ngữ âm.

Bài viết khác:

Scroll