Giảng Viên Adam will

  • Chứng chỉ giảng dạy Anh ngữ cho người nước ngoài (CELTA)
  • Chứng chỉ mở rộng chuyên ngành giảng dạy Anh ngữ cho thiếu nhi (YLECELTA)
  • Cử nhân [Đại học Birmingham- Anh]

Xin chào, tôi là Adam. Tôi đến từ Anh.

Tôi gia nhập ILA ngay sau khi hoàn thành khóa học Giảng dạy Anh ngữ cho người nước ngoài.

Hiện tôi dạy chương trình Anh ngữ Trẻ em, Thiếu nhi,  Thiếu niên ( từ 4 đến 17 tuổi) và chương trình Anh ngữ Người lớn gồm chương trình Anh ngữ Thương Mại và Luyện Thi ILA Testmasters.

Phương pháp giảng dạy của tôi là phương pháp tương tác. Tôi phải đảm bảo học viên luôn có cơ hội giao tiếp trong các tình huống tự nhiên. Các bài giảng của tôi luôn thú vị và phù hợp để học viên có thể học và áp dụng trong cuộc sống.

Scroll